Inne Projeky


W dniu 28.10.2014 o godz 14:00 ruszył Klub Absolwenta Dobrej Woli. Uczestnikami, Klubowiczami są „dzieci” głębiej zaburzone, które ukończyły edukację specjalna i nie znalazły miejsca w innym systemie placówek opiekuńczych. W inauguracji uczestniczyli rodzice, którzy byli trochę zagubieni faktem, że przez trzy godziny nie muszą zajmować się swoimi dziećmi. Była […]

Klub Absolwenta Dobrej WoliInformacja dla osób, które skończyły już edukację specjalną i chciałyby nadal się rozwijać.  Stowarzyszenie Dobra Wola OPP chce utworzyć przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5 w Warszawie KLUB ABSOLWENTA dla osób, które skończyły już edukację specjalną i chciałyby nadal się rozwijać. Klub działałby: – w budynku […]

KLUB ABSOLWENTANa 25 kwietnia 2009 r. (sobota) planowana jest konferencja dotycząca problematyki wczesnej interwencji. Konferencja odbędzie się w gościnnych salach Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego który wraz z Dobrą Wolą OPP jest organizatorem tego wydarzenia. Konferencja będzie miała ogólnopolski charakter i jest przewidziana na ok. 300 uczestników.

Konferencje


Już niemalże tradycją Stowarzyszenia stało się organizowanie bali charytatywnych na rzecz stowarzyszenia. Organizację bali wspierają różne organizacje rządowe i pozarządowe. Bale te są doskonałą okazją do wręczenia szczególnej nagrody – Statuetki Dobrej Woli – wyróżnienia przyznawanego przez jury dla osób szczególnie zaangażowanych i oddanych pomocy osobom upośledzonym. BAL I – […]

Bale Charytatywne


Wczesna interwencja – Dobra Wola jest inicjatorem szkoleń dla pracowników związanych z problemami niepełnosprawności . W najbliższym czasie będą odbywać się szkolenia dla pielęgniarek i położnych środowiskowych prowadzone przez specjalistę neurologa NEONATOLOGA z Centrum Zdrowia Dziecka. Szkolenie będzie miało na celu głębsze uświadomienie osobom „pierwszego kontaktu” z noworodkiem jakie mogą […]

Szkolenia