Farma Dobrej Woli

Miejsce gdzie znajdą dom, pracę i opiekę.

W okolicy Watraszewa w gminie Chynów powstanie nowoczesny i innowacyjny ośrodek. Będzie to miejsce w którym nasi niepełnosprawni podopieczni znajdą dom, opiekę specjalistów i trenerów a także, w miarę swoich możliwości, pracę.

Chcemy zapewnić im szczęśliwą i bezpieczną przyszłość.

Farma ma zapewnić niepełnosprawnym mieszkanie w kilkuosobowych domach wyposażonych w nowoczesne technologie wspierające ich w życiu. Inteligentne domy będą także wspomagać całodobową opiekę nad nimi.

Praca, nauka i opieka zdrowotna.

Chcemy aby mogli zostać wartościowymi, produktywnymi członkami społeczności. Aby nie tylko brali, lecz, w miarę swych możliwości, dawali swój wkład w utrzymanie i działanie Farmy. W planach jest praca w ogrodzie, hodowla zwierząt gospodarskich, usługi dla lokalnej społeczności. Także szkoła i przyuczanie do zawodu.
Planujemy także zapewnić im specjalistyczną opiekę zdrowotną z której będzie mogła korzystać także okoliczna ludność.

Zintegrowani ze społecznością lokalną.

Inicjatywę powstania Farmy wspierają z wielką przychylnością zarówno władze gminy jak i powiatu. Chcemy przyczynić się do ożywienia regionu, pracować dla nich i oferować pracę. Postaramy się aby Farma aktywnie uczestniczyła w życiu lokalnej społeczności, by poznali naszych podopiecznych i wspomagali ich w integracji.

Masz niepełnosprawne dziecko i chcesz dołączyć?
Możesz nam pomóc? Wesprzeć?
Skontaktuj się!

W sprawie udziału lub współpracy w projekcie prosimy o kontakt z Prezesem Stowarzyszenia – Jackiem Zalewskim.Zapraszamy do obejrzenia materiału o naszym projekcie Farmy Dobrej Woli. Prezes Stowarzyszenia, Jacek Zalewski, opowiada o rozpoczęciu prac nad utworzeniem dla naszych podopiecznych szczególnego miejsca. Domu, miejsca opieki, rehabilitacji i pracy. Miejsca, gdzie będą mogli być szczęśliwi i znajdą opiekę.   Możecie również obejżeć materiał na stronie: https://warszawa.tvp.pl/29940417/w-gminie-chynow-ma-powstac-farma-dobrej-woli Zakładamy na naszej stronie specjalny dział poświęcony Farmie. Będziemy starali […]

Farma Dobrej Woli – materiał TVP