Farma Dobrej Woli

Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, budujemy innowacyjny ośrodek dla niepełnosprawnych, w którym osoby niesamodzielne znajdą dom, opiekę specjalistów, a także dostosowaną do swoich możliwości pracę.

Pomóż zbudować dom
dla osób niesamodzielnych

Niepełnosprawne dzieci nie umierają, kiedy stają się dorosłe. Tak samo jak wszyscy, potrzebują opieki, miłości i godnych warunków do życia. Pomóż stworzyć dla nich miejsce, w którym będą mogły mieszkać, gdy zabraknie ich rodziców. Żeby nigdy nie były same.

Czym jest Farma Dobrej Woli?

Farma ma zapewnić pomoc dla osób niepełnosprawnych, nad którymi rodzice, z racji podeszłego wieku lub choroby, nie są już w stanie sprawować kompleksowej opieki.

Farma znajduje się Janowie (gmina Chynów), miejscowości leżącej między Warką, Górą Kalwarią i Grójcem, około 30 km od Warszawy,
w niewielkiej odległości od stacji kolejowej Krężel.

To nowoczesny ekologiczny ośrodek budowany w oparciu o inteligentne domy, wyposażone w nowoczesne technologie, które będą służyć najbardziej potrzebującym i wspierać ich w codziennym życiu. Podopieczni będą mieli zapewnione mieszkanie w rodzinnych kilkuosobowych domach oraz opiekę specjalistów.

Oprócz domów mieszkalnych, projekt Farmy przewiduje zabudowę socjalną, gospodarczą, rekreacyjną, konferencyjną oraz obiekty specjalistycznej opieki zdrowotnej. W ośrodku znajdzie się także miejsce na sale edukacyjne, przestrzeń do pracy w ogrodzie, hodowli zwierząt gospodarskich oraz innej pracy, dostosowanej do możliwości mieszkańców.

Model zakłada, iż jego podopieczni będą aktywnie uczestniczyć
w życiu lokalnej społeczności. Inicjatywę powstania Farmy wspierają zarówno władze gminy, jak i powiatu. Chcemy przyczynić się do ożywienia regionu, pracować i oferować pracę. Farma będzie brała aktywny udział w życiu lokalnej społeczności, co niewątpliwie przełoży się na wsparcie jej mieszkańców w procesie integracji.

Więcej szczegółów na temat Farmy Dobrej Woli znajdziesz tutaj

Projekt Farmy Dobrej Woli, jako jeden z najlepszych projektów realizowanych
w 2018 roku, został wyróżniony w trakcie wystawy
„Inżynierowie w służbie społeczeństwu”.

widok Farmy od strony południowej
widok Farmy od strony południowej
widok Farmy od strony północnej
rzut piętra

Co słychać na Farmie?

Zespół projektowy

Za projektem Farmy Dobrej Woli stoi prawie stuosobowy zespół studentów Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
i Uniwersytetu Warszawskiego, zrzeszonych w dziesięciu zespołach projektowych, w tym: urbanistyczno-architektonicznym, pozyskiwania i magazynowania
energii, automatyków i instalatorów, projektowania zieleni i IT.

Projekt architektoniczny opracował zespół projektowy z pracowni KIK Architekci.

Partnerzy

Patronat Honorowy

Oficjalny Partner

Merytorycznie projekt wspierają

Projekt powstaje dzięki

Patronat medialny

a także wielu ludzi dobrej woli i darczyńców indywidualnych, którym serdecznie dziękujemy.

Skip to content