Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Dobra Wola działa na rzecz poprawy jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Chronimy ich prawo do godnego życia i wspieramy aktywne uczestnictwo w życiu społecznym po to, by mogli czuć się potrzebni i szczęśliwi, a rodzice byli spokojni o ich przyszłość.

Stowarzyszenie powstało w 2006 roku. Ideę, która od początku przyświecała naszym działaniom, zaczerpnęliśmy z fragmentu utworu Czesława Niemena „Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”. Tak powstał łańcuch ludzi Dobrej Woli gotowych oddać swój czas i energię po to, by ocalić świat, który dla niektórych okazał się mniej gościnny.

Początkowo Stowarzyszenie skupiało swoje działania na wczesnej interwencji i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz pomocy psychologicznej dla rodzin, w których przyszło na świat dziecko z niepełnosprawnością. Obecnie nasza działalność obejmuje 5 obszarów:

1. Rozwijamy nowatorskie inicjatywy w ramach solidarności społecznej – budujemy Farmę Dobrej Woli – pierwszy na świecie inteligentny ośrodek dla osób z niepełnosprawnością, który zapewni mieszkania, terapię, opiekę, a także pracę dostosowaną do możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2. Realizujemy program rzeczniczy i edukacji obywatelskiej – reprezentujemy interesy osób z niepełnosprawnością i prowadzimy aktywny lobbying. Organizujemy Lekcje Tolerancji wśród młodzieży. Przeszkoliliśmy już ponad 10 000 pracowników służb publicznych z zakresu postępowania z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

3. Organizujemy system wsparcia – od 2006 roku wsparliśmy terapię ponad 2 000 osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy pionierem w organizacji półkolonii i zimowisk dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które z dala od swoich rodzin mogą uczą się niezależności i samodzielności. Przy współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka prowadziliśmy system pomocy psychologicznej dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

4. Aktywizujemy lokalne społeczności – od 13 lat organizujemy Tataspartakiadę, jedyną imprezę sportową wzmacniającą rolę ojca w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem.

Prowadzimy sieć społeczną Niewidzialne Dzieci integrującą rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Powołaliśmy pierwszą w Europie Drużynę Pożarniczą złożoną z osób niepełnosprawnych intelektualnie, która szkoli OSP z ratownictwa osób z różnym stopniem upośledzenia. Sadzimy Las Dobrej Woli – w ramach projektu, który każdego roku aktywizuje lokalne środowisko.

5. Wspieramy zaangażowanie społeczne poprzez wolontariat – każdego roku ponad 300 wolontariuszy pomaga nam walczyć o lepsze jutro dla tych, którzy nie są w stanie robić tego sami. W podziękowaniu za zaangażowanie, od ośmiu lat organizujemy dla nich letni Festiwal Muzyczny Wolpreza. Opracowaliśmy też program wolontariatu dla podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawyczych i Zakładów Poprawczych, dzięki czemu zarażamy trudną młodzież ideą pomagania. Uruchomiliśmy program resocjalizacji więźniów „Katharsis” przy współpracy osadzonych w zakładach karnych i niepełnosprawnych dzieci.

Zwracamy uwagę na to, aby pozywna energia przyświecała wszystkim naszym działaniom. W 2013 roku Prezes Stowarzyszenia Jacek Zalewski, za prowadzoną działalność, został uhonorowany Międzynarodowym Orderem Uśmiechu.

Od 2007 roku Stowarzyszenie przyznaje statuetkę Anioła Dobrej Woli osobom, które wyróżnia wyjątkowo dobra energia w działaniu na rzecz osób z  niepełnosprawnością. Wśród laureatów są sportowcy, dziennikarze, politycy, naukowcy, artyści i przedstawiciele biznesu.

Organy Stowarzyszenia

Na zarządzie Stowarzyszenia spoczywa większość odpowiedzialności za Stowarzyszenie i za to, co się w nim dzieje.

W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Jacek Zalewski – Prezes Zarządu
Piotr Kandyba – Członek Zarządu
Leszek Karwowski – Członek Zarządu
Mirosława Bartosik – Członek Zarządu

Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, która sprawuje nadzór nad jego działalnością.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

• Agata Solecka
• Agnieszka Góra
• Aurelia Hałasińska

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco. Raz na jakiś czas będziemy wysyłać Ci informacje o naszych aktualnych działaniach, planach i organizowanych wydarzeniach. Wiadomości będziemy przesyłać nie częściej niż raz w miesiącu.

  Skip to content