Lekcje tolerancji

Lekcje tolerancji to wspólne lekcje wrażliwości prowadzone w ramach działalności edukacyjnej Stowarzyszenia. Dobra chwila, żeby uświadomić innym, że w Polsce żyje wielomilionowa społeczność osób niepełnosprawnych.

Prowadzimy działalność edukacyjną wśród młodzieży, dzięki czemu uświadamiamy młodym ludziom współistnienie niepełnosprawnych w ich codziennym otoczeniu i budujemy społeczeństwo obywatelskie świadome swoich powinności wobec najsłabszych jego członków.

Od początku działania Stowarzyszenia prowadzimy lekcje dla Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Brygad Antyterrorystycznych, GROM, pracowników PKP, urzędników zajmujących się tematem niepełnosprawności i innych. Uczymy jak rozpoznać osoby niepełnosprawne intelektualnie, z autyzmem, cukrzycą i innymi schorzeniami i jak z nimi postępować.

Z naszej wiedzy skorzystało już ponad 10 000 osób.

Skip to content