Karta zgłoszenia na Półkolonie Dobrej Woli w roku 2020

 w Aktualności, Półkolonie Letnie

Znakomita wiadomość! W obliczu aktualnej sytuacji podejmujemy próbę zorganizowania XVI Półkolonii Dobrej Woli w 2020 roku.

Kochani Rodzice! Bardzo proszę o wyrozumiałość i współpracę na każdym możliwym etapie. Proszę również o zapoznanie się i przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm, reguł i zaleceń związanych z bezpieczeństwem Naszych Dzieci i Nas Samych. Jako Organizator zastrzegamy prawo do odstąpienia od realizacji XVI Półkolonie Dobrej Woli 2020 bez podania przyczyny. Liczę na Państwa współpracę i wsparcie.

Z poważaniem,

Jacek Zalewski

Kierownik Półkolonii i Rodzic

Uwaga! W związku z epidemią COVID-19 Uczestników obowiązują wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej i MEN. Obowiązkiem opiekuna jest zapoznanie się ze wspomnianymi wytycznymi i stosowanie się do nich, co zaświadczają podpisem pod kartą zgłoszenia.

Z wytycznymi możecie zapoznać się tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz


>>>>>>>> Pobierz kartę zgłoszenia: Karta-zgłoszenia-na-półkolonie-dobrej-woli-2020.pdf<<<<<<<<<<

Pobierz kartę zgłoszenia w formacie Microsoft Word: karta-zgłoszenia-na-półkolonie-dobrej-woli-2020.docx


Pamiętaj! Integralną częścią Karty Zgłoszeniowej jest Oświadczenie Uczestnika Imprezy i Klauzula Informacyjna RODO.

Koniecznie wypełnijcie i podpiszcie również te strony.

Inne aktualności
Skip to content